Nybörjarkurs för vuxna 2023/24

Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb kommer anordna en grundkurs i pistolskytte för vuxna. Kursen startar 6:e December med en introduktion. Vi kommer kontakta de som blir antagna och informera dem i lite mer i detalj. Kurstillfälle nummer 2 blir den 10:e Januari. Nedan kan man läsa kort om upplägget och hur kursen är uppbyggd vad som krävs för att gå kursen och vad det kostar mm.

Anmälan skickas till:utbildning@gpssk.se 
(I ämnesraden skriv ”Nybörjarkurs för vuxna”. Ange förnamn, efternamn och mejladress och IID nummer om du har detta)

Information och mål med kursen:

Målet med kursen är kunna ansöka och få ett pistolskyttekort. Pistolskyttekortet registreras hos Svenska Pistolskytteförbundet och är ett utbildningsbevis som visar att innehavaren har tillräckliga kunskaper för att kunna fungera som skjutledare, delta i tävlingar både som tävlande och funktionär och ha tillräckliga kunskaper för att få licens på eget vapen.

Grundkurs för nybörjare

I början på kursen kommer fokusera på pistolskyttets grunder och skjuta luftpistol parallellt med teori för pistolskyttekortet. Lite senare under utbildningen kommer vi övergå till att skjuta krutvapen. Flera praktiska delar kommer bakas in i kursen, så man vet hur anläggningen fungerar. Totalt kommer kursen ha 12 tillfällen som vi träffas. Det rekommenderas att om man har möjlighet att träna praktiskt under den ordinarie verksamheten.

Möjlighet till träning med instruktörer för nybörjare efter kursen är klar

Efter utbildningen kommer det erbjudas att fortsätta skjuta med krutvapen med instruktör och ledare för dem som vill. Mer information om detta kommer delges under grundkursen.

Kursinnehåll:

·         Regler och lagar kring pistolskytte

·         Säkerhet på skjutbanan

·         Genomgång av utrustning

·         Teori

·         Vapenkännedom

·         Grundläggande om vapenlagstiftningen

·         Genomgång av Pistolskytteförbundets och Skyttesportförbundets tävlingsgrenar

·         Kost, doping och träning

·         Grundläggande skjutteknik

·         Teoretiskt och praktiskt prov

·         Utfärdande av Pistolskyttekort

Tid och plats:

Kurserna äger rum onsdagskvällar med start ca 18.30-20.30 i Göteborgs PSSK anläggning i Högsbo.

Kursavgifter:
Pistolskyttekortskurs 2950:- (12 tillfälle)

OBS! medlemsavgift och förbundsavgifter ingår ej i kursavgifterna utan tillkommer.

I kursavgifterna ingår lån av vapen, ammunition, kurshäfte, kompletterande kursmaterial, handböcker och annat material, prov och examinering för Pistolskyttekortet

Grundläggande krav för att kunna gå kursen:

Vara medlem och betalt medlem- och förbundsavgiften för pistol.

Kursavgiften skall vara inbetald till klubben innan kursstart.

Om man inte redan är medlem och är intresserad av att börja med pistolskytte så finns medlemsansökningsblanketter på hemsidan. Titta under rubriken förening längst ner på sidan.

Ovanstående information kan laddas ner i pdf HÄR.