NYHEter

Status på skjutbanor

BRA-hallen är öppen.
Viltmål är öppen.
C-Hallen under återuppbyggnad.


Årsmöte 2023

Inför årsmötet finns dokumenten för årsredovisningen och övriga dokument nedan. 

Balansräkning 2022 PDF
Budget 2023 PDF
Resultaträkning 2022 PDF

Verksamhetsberättelse 2022 PDF
Årsmötesprotokoll 2023 PDF