PISTOLSEKTIONEN

Inom pistolsektionen bedrivs Nationellt skytte och Sportskytte.

Verksamheten är förlagd till föreningens anläggning på Högsbo i Göteborg. Nära till kommunala transportmedlen (spårvagn och buss).

Här finns föreningens klubbstuga med luftskjuthall (20 platser) och två pistolskyttebanor:

  • En för 25 o 50m finkalibrigt (kal .22) skytte. Vanligtvis platsen för ban-skytte och Fripistol. Kallad C-Hallen.

  • En för 25m skytte med vändmål. Vanligtvis platsen för snabbmomenten i Sport- & Grov-pistol samt fältskytteträning och Snabb-pistol. Kallad BRA-Hallen.

Hjärtligt välkommen till Högsbo för att träffa nya kamrater.

Om Pistolskytte

Här hittar ni information om olika skyttegrenar inom Nationellt skytte och Sportskytte.

Nationellt skytte

Inom nationellt skytte finns vapengrupper (vpgrp) och klasser. Skytt som ännu ej uppfyllt kraven för guldmärket skjuter i klass 1, skytt som något föregående år uppfyllt prov för guldmärke i klass 2, och skytt som kvalificerat sig till SM skjuter i klass 3. OBS att skytt kan tillhöra klass 2 i banskytte och klass 3 i fältskytte!

Vapengrupper är A, B, C och R. Vpgrp R skjuts enbart i fältskytte. Dessutom finns i vpgrp C speciella klasser för Dam, Vet och Jun. Vet-klassen kan ibland vara uppdelad på VetY(55 år fyllda) och VetÄ(65 år fyllda). Dam skjuts i klass 1, 2 och 3 emedan Vet (VetY, VetÄ) och Jun inte är uppdelade. Vet-klassen är inte avsedd enbart för herrar utan även damer skjuter i dessa klasser. Inom det nationella skyttet tävlas i de olika grenarna banskytte, fältskytte, snabbskjutning, ppc och tvågrens-skytte.

Sportskytte

Inom sportskyttet (pistol) är deltagarna indelade i Herr och Dam samt i klasser beroende på uppnått resultat och ålder. Herr och Dam skjuts i klass 1, 2 och 3. Åldersklasserna är H/D50 (50-59 år), H/D60 (60-64 år), H/D65 (65 år fyllda), DamJun (upp till 20 år), HerrJunÄldre (18-20 år), HerrJunYngre (högst 17 år).